Vzdrževanje

Vzdrževanje
V kolikor želite, da se uporabniki vračajo na vašo spletno stran, je zelo pomembno njeno vzdrževanje in ažuriranje. Veliko ljudi misli, da je vzdrževanje za njihovo spletno stran nepomembno, a hkrati se čudijo, ko ni vidnega napredka pri obisku spletne strani. Zato je zelo pomembno, da imate vzdrževalno pogodbo, ki vam v prvi vrsti omogoča prednostno obravnavo v primeru težav ter stalne posodobitve sistema in vsebine, ki zagotavlja dolgoročno kakovostno delovanje. Pripravi se vzdrževalna pogodba, ki vključuje vaše potrebe, obseg dela ter zahtevnost. Ažuriranje vsebin na spletni strani pa je pomembno za optimizacijo, saj je aktivnost spletne strani prav tako pomembna za uvrstitev v svetovnih iskalnikih.  …